Jeg legger stor vekt på at valpene som kommer til verden hos Kennel Keelco fra første stund skal være en del av vår familie, sammen med oss. Valpekassen står derfor i stua, og valpene blir på den måten godt vant til alle lyder og bevegelser som er vanlig i et hjem, og store og små mennesker etterhvert. Valpemor er på denne måten fri til å velge valpekassa eller sofatid (eller hva som måtte friste)


For oss er det viktig at dere kommer på besøk til oss og hilser på før vi lager en avtale om salg av valp, både for å hilse på og se hvordan mine hunder har det.

Jeg følger Norsk Kennel Klub`s retningslinjer og Norsk Terrier klubb sin RAS (rasespesifikk avlsstrategi) for avl.


Jeg er medlem av NKK, NTK, og Rasegruppa for Airedale Terriere


Valper fra kennel Keelco leveres med

Ormkur

Vaksine

Helseattest/helsebok

Registrert i NKK

Valpepakke fra Royal Canin

ID- merket med micro chip