1. Mine avlsdyr er registrert i NKK

2. Individer som ikke er friske ved paringstidspunktet blir ikke parret

3. Individer som benyttes i avl har rasetypisk godt temperament og bruksegenskaper i henhold til rasens opprinnelse

4. Avlsdyr er stilt på offisiell/godkjent utstilling minst to ganger og oppnådd tilfedsstillende premiering “excellent“ etter fylte 1 år

5. Avlsdyr er HD- røntget og avlest med A, B eller (C) og AD- røntget og avlest med 0 (1)

Ved bruk av HD- C og AD- 1, brukes kun mot HD- A,B og AD- 0.

6. Tisper er minimum 20 mnd på parringstidspunktet.

    Hannhunder minimun 18 mnd.

7. Tisper blir ikke parret etter fylte 7 år

8. Tispene får max 4 kull