Avls hunder

Rine og Giulia

 

1. Mine avlsdyr er registrert i NKK

2. Individer som ikke er friske ved paringstidspunktet blir ikke parret

3. Individer som benyttes i avl har rasetypisk godt temperament og bruksegenskaper i henhold til rasens opprinnelse

4. Avlsdyr er stilt på offisiell/godkjent utstilling minst to ganger og oppnådd tilfedsstillende premiering “excellent“ etter fylte 1 år

5. Avlsdyr er HD- røntget og avlest med A, B eller (C) og AD- røntget og avlest med 0 (1)

Ved bruk av HD- C og AD- 1, brukes kun mot HD- A,B og AD- 0.

6. Tisper er minimum 20 mnd på parringstidspunktet. Hannhunder minimun 18 mnd.

7. Tisper blir ikke parret etter fylte 7 år

8. Tispene får max 4 kull

 

 

Kennel Keelco følger NKK’s etiske retningslinjer for avl, oppdrett og hundehold med fokus på hundevelferd slik at hunden får et langt og sunt liv til glede for seg, sine eiere og samfunnet.

Vi følger Airedale Terrier rase Avlsspesifikk strategi (RAS)