Valper

Vi legger stor vekt på at valpene som kommer til verden hos Kennel Keelco fra første stund skal være en del av vår familie, sammen med oss. Valpekassen står derfor i stua, og valpene blir på den måten godt vant til alle lyder og bevegelser som er vanlig i et hjem, og store og små mennesker etterhvert. Valpemor er på denne måten fri til å velge valpekassa eller sofatid (eller hva som måtte friste)